RECICLA I RENDIBILITZA
ELS RESIDUS DE LA
TEVA EMPRESA

Autoritzada per l’agència de residus
de la Generalitat de Catalunya.

Codi gestor: E-1446.13 - E-1665.16
Codi transportista: T-840

MISSIÓ I VALORS

COMPROMÍS SOCIAL

COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL

SOSTENIBILITAT

Recuperació de residus
industrials l’any 2022 (Tones)
0
Cartró
0
Plàstic
0
Paper

RECICLA I
RENDIBILIZTA
ELS RESIDUS
DE LA TEVA
EMPRESA

Autoritzada per l’agència
de residus de la Generalitat de
Catalunya.
Codi gestor: E-1446.13 –
E-1665.16

Recollida i reciclatge, SL va néixer amb la missió d’aportar valor a les persones que hi treballen i a la societat on vivim. Desde la seva creació l’any 1994, Recollida i Reciclatge sempre ha donat oportunitats als més desafavorits i  en aquest moment compta amb una plantilla amb el  30% dels seus treballadors amb discapacitat

L’empresa ha mantingut des de l’origen, una especial sensibilitat social envers les persones amb una dificultat especial per a la inclusió al món laboral. Una prova d’ això és la participació societària a l’ organització de l’ ASSOCIACIÓ SANT TOMAS-PARMO.

RECOLLIDA I RECICLATGE manté, des de l’origen, una alta conscienciació mediambiental, per això gestiona els residus dels seus clients de la manera més eficaç possible, tant econòmicament, com mediambientalment. Orientació al client.

RECOLLIDA I RECICLATGE pretén col·laborar activament en aquest ideal. És per això que centra la seva activitat en la recollida, transport i posterior classificació tant de residus industrials, com urbans per tal que puguin ser recuperats, per transformar així un residu en una nova matèria primera.

Recuperació de residus
industrials l’any 2022 (Tones)

0
Cartró
0
Plàstic
0
Paper

Contacte + 34 93 886 430   |  [email protected]   |   Com arribar 

Recollida i Reciclatge S. L. 2022

Cookies
Notes legals